13. Mitä se impulsiivisuus sitten on?

Smartdogin testin jälkeen koin vuorotellen suunnatonta helpotusta ja toisaalta myös uupumusta. Helpotusta siitä, että meidän haasteille löytyi oikea syy. Ellan aivokemiat ihan toden totta kulkevat erilaisia ratoja kuin muilla koirilla. Kyse ei ole siitä, että Ella olisi muita vaikeampi koira vaan siitä, että sen aivot on yksinkertaisesti viritetty eri tavalla. Sininen ei muutu punaiseksi yrittämällä kovemmin tai hakkaamalla päätä seinään. Toisaalta taas, mitä enemmän perehdyin impulsiivisuuteen, sitä syvemmällä suossa tunsin meidän olevan. Ellan kanssa mikään, siis MIKÄÄN, elämän osa-alue tai pieninkään taito ei tulisi rakentumaan ilman meidän molempien valtavia ponnisteluja. Asioiden yleistäminen tilanteesta toiseen tulisi olemaan hyvin haastavaa.

Ennen sukeltamista siihen, mitä kaikkea Ellan käytöksessä on ja mitä juuri Ellan tekemisen taustalta löytyy, on syytä perehtyä ensin yleisellä tasolla koiran impulsiivisuuteen.

Minustako puhut?
Kuvan otti Noora Teronen

Pohjimmiltaan impulsiivisuudessa on kyse siitä, miten koira kokee mielihyvää. Koiran mielihyvän tunteeseen liittyy hormonit dopamiini ja serotoniini. Aikuisella, "normaalilla" koiralla dopamiinia erittyy siitä alkaen, kun se havaitsee palkkion läsnäolon. Dopamiinin avulla koira siis kokee mielihyvää jo siitä, kun se havittelee palkkiota aina siihen asti, että se saa sen. (Aikuisuus on mainittu tässä erikseen, koska iso osa teinikoirista on hetken aikaa elämässään enemmän tai vähemmän impulsiivisia, se on koirille normaali kehitysvaihe.)

Impulsiivisilla koirilla dopamiinia erittyy vasta palkkion saavuttamisesta. Tästä johtuen impulsiiviset koirat tavoittelevat usein nopeita, selkeitä, näköpiirissään olevia palkkioita. Siksi niitä pidetään myös adhd-tyyppisinä koheltajina. Meillä siis teini-ikä tavallaan jatkuu aina vaan, hamaan tappiin asti. Kuitenkin, impulsiivinen koira saattaa olla hyvinkin sinnikäs jatkamaan jonkun asian tavoittelua. Tämä taas tulee siitä, että impulsiiviselle koiralle voi olla hyvin vaikeaa muuttaa jo aloittamaansa käytöstä. Sen itsehillintä ei riitä tällaiseen harkitsemiseen vaan se jää "jumiin" siihen ongelmaan, jota se ensimmäisenä oli ratkaisemassa ja/tai siihen tapaan, jolla se ensimmäisenä aloitti ongelmaa ratkaisemaan.

Eli, mielihyvään vaikuttava hormoni dopamiini erittyy eri tavoin niillä koirilla, joilla on taipumusta voimakkaaseen impulsiivisuuteen. Huomaat tässä varmaan jo koulutuksellisen haasteen - hormonia ei voi käskeä tai namittaa käyttäytymään eri tavalla.

Impulsiivisen koiran käytös on hyvin sisäsyntyistä. Siihen liittyy voimakkaita käytösmalleja, jotka tuntuvat räjähtävän päälle täysillä ja lähes refleksinomaisesti. Toisille impulsiivisuus näyttäytyy aggressiivisuutena, toisille esimerkiksi salamannopeana kiihtymisenä. Toisille tietyt tilanteet laukaisevat impulsiivista käytöstä, toisilla sitä on useilla elämän osa-alueilla. Paljon riippuu siitä, mitä muita käytösmalleja tai tunteita impulsiivisuuteen kytkeytyy. Tärkeintä on ymmärtää, ettei tällaista spontaaniutta voi kieltää tai sammuttaa koirasta. Sen tilalle täytyy opettaa muita toimintamalleja, joilla koira voi (pitkällisen ja piinaavan) opiskelun jälkeen korvata sen sisäsyntyinen toimintamallinsa. Samaa aihetta on sivuttu käytännönläheisemmin jo aiemmissa kirjoituksissani, esimerkiksi täällä ja täällä.

Kuvan otti Noora Teronen

Impulsiivisuus ei ole kovin yleisesti puhuttu aihe, johon törmäisi jatkuvasti verkkoluentojen tai -kurssien muodossa. Oikeilla hakusanoilla kaivamalla siitä alkoi kuitenkin löytyä järkevääkin tietoa. Ja ennen kaikkea kaivelun kautta on oppinut soveltamaan ns. normaaleja ohjeita impulsiivisen koiran sapluunaan sopivaksi.

Yksi kivasti impulsiivisuutta avaava blogiteksti löytyy täältä. Tekstissä on hyvin tuotu esiin sitä, miten moniulotteinen käsite impulsiivisuus on ja miten monia erilaisia käytöksiä sen alle mahtuu. Palaan tähän myöhemmin, kun pääsen pureskelemaan tarkemmin juuri Ellan impulsiivisuutta.

Muita hyödyllisiä tekstejä impulsiivisuudesta on muun muassa:

Tässä ei ole listattuna vielä lemppariaiheeseeni itsehillintään liittyviä tekstejä. Itsehillintä on niin ihana aihe, että se ansaitsee oman pohdiskelun ja omat lähdeviittaukset.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

4. Jaana Pohjolan Tyytyväinen lenkkikaveri: turhautumisesta vuorovaikutukseen

26. Kolmet treenit tiivistettynä

6. Tukitaidoilla turvallisia rutiineja